Miasto Przyszłości

Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do konkursu, którego celem jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania współczesnymi ideami urbanistycznymi, a w konsekwencji refleksji nad funkcjonowaniem struktur funkcjonalno-przestrzennych współczesnych miast. Konkurs ma być odzwierciedleniem poglądów młodego pokolenia na temat kierunku zmian w funkcjonowaniu miast.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji miasta przyszłości, w wybranym przez Uczestnika horyzoncie czasowym.

Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z całego kraju.

Szczegóły konkursu oraz regulamin: http://wa.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych-miasto-przyszlosci-11179.html

 


Nagrody

Nagrodami w konkursie jest praktyka badawczo-rozwojowa w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego realizowana w ramach prac Katedry Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz nagrody rzeczowe.