V Piotrkowskie Biennale Sztuki – konkurs

Otwarty, ogólnopolski konkurs ma na celu wyłonienie uczestników Wystawy Głównej V Piotrkowskiego Biennale Sztuki.
Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, fotografia, wideo, instalacje, obiekt, a także projekty intermedialne, multimedialne).
Opłata za udział: 50 PLN
Regulamin: http://odaart.pl/wp-content/uploads/2018/11/Regulamin_V_Piotrkowskie_Biennale_Sztuki_2018.10.26.pdf

Nagrody

O wysokości nagród finansowych Organizatorzy poinformują nie później niż do końca maja 2019 roku.