Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019. „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”

Konkursy w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019:

Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2019 – „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. 

Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty / prezentacje / manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym tematem MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”.

Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. 

Połączenia, wspomniane w tytule MBA, to działania w poszukiwaniu nowej orientacji w przestrzeni Starego Miasta, w relacji z nadbrzeżem Wisły. Dzisiejszy stan rzeczy pokazuje brak relacji, wzajemnych sygnałów istnienia miasta i rzeki. Spacerując ulicami Starego Miasta, nie odczuwa się sygnałów przestrzennych wiodących ku rzece, nawet, jeśli jest się świadomym jej obecności. Tym, którzy nie mają takiej wiedzy, przestrzeń publiczna tego nie podpowie. W przeciwnym kierunku, od brzegu rzeki do Starego Miasta, także brakuje elementów orientujących w przestrzeni Starego Miasta. Głównymi założeniami debaty w Międzynarodowym Biennale Architektury jest świeże spojrzenie na ten przestrzenny związek, i działania wcelu jego poprawy jego powiązań.

Uczestnictwo w konkursach Biennale jest powszechne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych; może być indywidualne lub zespołowe.

Regulamin: http://mba2019.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/MBA_Krakow_2019_Regulamin_konkursow.pdf


Nagrody

Nagrody w Konkursie A:
I nagroda: 50 000 PLN
II nagroda: 30 000 PLN
III nagroda: 20 000 PLN

Nagrody w Konkursie B:
I nagroda: 10 000 PLN
II nagroda: 6 000 PLN
III nagroda: 4 000 PLN

Nagrody w Konkursie C:
w kategorii Fotografia: 10 000 PLN
w kategorii Film: 10 000 PLN

Grand Prix, wystawy, publikacje