Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

Organizatorem Biennale są Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  maksymalnie 3 zdjęcia czarno-białe lub barwne, wykonane w dowolnej technice.

Opłata wpisowa jest obowiązkowa dla biorących udział w konkursie i wynosi 30 PLN dla uczestników z Polski, 10 € lub 10 $ dla uczestników z zagranicy.

Regulamin: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/dziecko/dziecko-2020/regulamin/


Nagrody

Medale oraz nagrody pieniężne