Międzynarodowy Przegląd Projektów Dyplomowych

Środkowoeuropejski przegląd projektów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) z zakresu szeroko rozumianej grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D) – w tym również z projektowania stron WWW, użytkowych projektów interaktywnych i aplikacji ekranowych, tkaniny, ubioru, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych – organizowany w ramach Europejskiego Przeglądu Projektowania „G4”.

W przeglądzie mogą brać udział prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione od 2 listopada 2018 do 31 października 2019. Zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Regulamin: https://www.graduationprojects.eu/pl/regulations


Nagrody

Wytypowane prace zostaną przedstawione na wystawie zorganizowanej przez Zamek Cieszyn w styczniu 2020, na łamach katalogu oraz na stronie internetowej przeglądu.