Międzynarodowy konkurs KOPERNIK – KONSTELACJE

Narodowe Centrum Kultury organizuje międzynarodowy konkurs na zewnętrzną instalację przestrzenną.

Konkurs skierowany jest do projektantów oraz grup projektowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ma na celu przybliżenie postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika.  

Chcemy zachęcić współczesnych twórców i projektantów do czerpania inspiracji z historii oraz tradycji polskiej kultury i nauki, a także do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w obszarze projektowania wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji przestrzennych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.  Wierzymy, że udział w konkursie zainspiruje uczestników do poszukiwania praktycznych i uniwersalnych rozwiązań konstrukcyjnych przy zachowaniu wysokiej dbałości o formę i czytelność prezentowanych treści.  

Praca Konkursowa winna spełniać warunek w zakresie jej wykonalności przy założonym przez Organizatora budżecie produkcyjnym w kwocie do 50 000 złotych brutto. 

Strona: https://www.nck.pl/aktualnosci/konkurs-kopernik-konstelacje-


Nagrody

I miejsce: 13 000 PLN + realizacja projektu
II miejsce: 10 000 PLN
III miejsce: 7 000 PLN