Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu prozatorskiego „Oblicza Europy”- temat przewodni. Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno – kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu – zasięg ogólnokrajowy.

Wymagania dotyczące objętości Utworu to: minimalnie 10 000 znaków (słownie: dziesięć tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Regulamin: http://biblioteka.elk.pl/wp-content/uploads/2021/02/regulamin_miedzynarodowy_konkurs_im._siegfrieda_lenza_0-1.pdf


Nagrody

Pula nagród: 10 000 PLN