Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie zaprasza osoby pełnoletnie do konkursu poetyckiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów poetyckich własnego autorstwa, które nie były dotychczas publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i zagranicy.

Regulamin: https://ckis.karczew.pl/asp/pliki/aktualnosci_2021/regulamin_xxxii_ogolnopolskiego_konkursu_poetyckiego_im._jana_krzewniaka.pdf


Nagrody

I nagroda: 3 000 PLN
II nagroda: 2 000 PLN
III nagroda: 1 500 PLN
Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie: 800 PLN
Nagroda Parafii Karczew: 500 PLN
4 wyróżnienia po 250 PLN