Konkurs plastyczny dla dzieci „Prawdziwy bohater nosi maskę”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz rozwijania metod i opracowywania narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w 2021 roku organizuje konkurs plastyczny pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”. 

Instytut kierując konkurs do dzieci w wieku szkolnym stawia sobie za cel zwrócenie ich uwagi na nowe zagrożenia oraz obowiązki, które pojawiły się podczas epidemii COVID-19 i w dużym stopniu dotyczą również najmłodszych.

Konkurs „Prawdziwy bohater nosi maskę” stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa rozumianego jako świadome i właściwe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, ograniczanie kontaktów społecznych oraz zachowanie dystansu społecznego, ale również umiejętne radzenie sobie z psychospołecznymi konsekwencjami epidemii, takimi jak skutki odizolowania, czy stygmatyzacja osób chorych. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania tej tematyki. Dzieci zaangażowane w zagadnienia od strony artystycznej, będą potrafiły spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy, co z kolei przełoży się na podniesienie świadomości młodych artystów dotyczącej profilaktyki zachorowań i umiejętnego zapobiegania konsekwencjom psychicznym wynikającym z ograniczenia kontaktów w grupach rówieśniczych. Dla dorosłych natomiast – pedagogów, rodziców, opiekunów – konkurs ma być pretekstem do rozmowy z dziećmi i ich edukacji w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Kategorie wiekowe:

  • uczniowie klas młodszych I – II
  • uczniowie klas starszych III – IV
  • uczniowie klas starszych V – VI
  • uczniowie klas najstarszych VII – VIII.

Regulamin: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91804/Regulamin_konkursu_plastycznego_2021.pdf


Nagrody

12 nagród głównych (po 3 w każdej kategorii wiekowej): nagrody rzeczowe i dyplomy
12 wyróżnień (po 3 w każdej kategorii wiekowej): upominki i dyplomy