Międzynarodowy Konkurs Plastyczny LABIRYNT WYOBRAŹNI 2024

Konkurs adresowany jest do szerokiego grona utalentowanej młodzieży i dzieci, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej. Celem konkursu jest Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych. 

Zasady uczestnictwa: Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 20 prac w formacie – A4 (210 mm x 297 mm) lub A3 (297 mm x 420 mm).  Dyptyk, tryptyk traktowane będą jako jedna praca.

 • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika warsztatowa i komputerowa, batik. 
 • karta zgłoszenia trwale umocowana na odwrocie pracy . 
 • nadesłanych prac prosimy nie rolować, nie oprawiać, nie zginać. 

Uczestnicy:

W kategorii dziecięcej:

uczniowie w wieku:

A” 6- 9 lat,

B” 10 – 13 lat.

W kategorii młodzieżowej:

uczniowie w wieku:

C” 14 – 16 lat,

D” 17 – 20 lat.

Oddzielne kategorie dla szkół plastycznych

uczniowie w wieku:

E” 13 – 16 lat,

F” 17 – 20 lat.

Ocena prac:

Jury oceni zgłoszone prace, przyznając Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów.

Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy i wydawnictwa z publikowanymi pracami.

Terminy:

 • Prace z kartami zgłoszenia będą przyjmowane do 11.03.2024r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.lspdabrowa.pl nastąpi w terminie do 11.04.2024r.
 • Uroczyste podsumowanie Konkursu połączone z wernisażem wystawy oraz wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w „Na Strychu” w Dąbrowie Górniczej w dniu 31.05.2024r.galerii szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych im. t. Kantora w Dąbrowie Górniczej.
 • Nie odebrane podczas wernisażu nagrody można odebrać ze szkoły osobiście lub zostaną odesłane na koszt odbiorcy.

Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Współorganizatorem konkursu jest Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace należy przesłać pocztą na adres:

Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora

ul. Kosmonautów 8

41-303 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel. +48 32 2603240

fax +48 32 260324, 32 2602868

Regulamin:  http://www.lspdabrowa.pl/wp-content/uploads/2024/01/regulamin-Labirynt-Wyobrazni-2024_PL-1.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Wyróżnienia
Dyplomy