Międzynarodowy Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2014

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

10 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu/ październiku 2014. Autor najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 3000 PLN. Prace można nadsyłać do dnia 30.07.2014 do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves(at)tlen.pl

Konkurs jest częścią 7 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: „Więcej czy mniej wolności?”

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Wolność to słowo, które kiedyś było i obecnie jest „w cenie”. Równocześnie wolność to słowo-paradoks. Jest to jedna z fundamentalnych idei, napędzających życie jednostkowe, jak i społeczne. W historii ludzkości w imię wolności dochodziło do rzeczy wielkich i wspaniałych, jak i niezwykle tragicznych. Paradoksalnie, wolność najłatwiej zdefiniować i docenić wtedy, kiedy jej nie ma (np. żyjąc w kraju totalitarnym). Kiedy ją mamy, trudno ją dostrzec i szybko traci na wartości – staje się oczywistością. Czym jest więc wolność? Czy wolność jest nam niezbędna do życia? Czy powinna być nieograniczona czy mieć jakieś granice? Czy naszą wolność mogą ograniczać inni – bo też mają prawo czuć się wolni? Czy wolność to odpowiedzialność, czy może raczej robienie tego, na co ma się ochotę? Czego tak naprawdę potrzebujemy? Czego Ty potrzebujesz?  Więcej czy mniej wolności?

Strona konkursu

 


Nagrody

Główna Nagroda w wysokości 3000 PLN.

10 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu/ październiku 2014.