Międzynarodowy Salon Martwa natura w fotografii

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia martwej natury. 
Prace mogą być czarno-białe lub barwne. Format nie mniejszy niż 20 × 30 cm i nie większy niż 30 × 45 cm. 
Na stronie Organizatora czytamy: Pomysłodawcą i wieloletnim komisarzem konkursu i wystawy jest artysta fotografik Janusz Mielczarek, który tak opisuje poprzednie edycje Salonu: „Mimo malarskości martwej natury, fotografujący odwołują się w swoich dziełach do bardzo różnych konfiguracji. Są więc prace „malarskie”, abstrakcyjne, poetyckie oraz wyrafinowane myślowo i plastycznie. Autorzy korzystają z atelier, pejzażu i swojego najbliższego, codziennego otoczenia. Mimo rosnącej popularności cyfrowej i technik komputerowych, autorzy martwych natur umiarkowanie i w sposób bardzo subtelny posługują się tymi technikami”.

 Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł.

Strona konkursu


Nagrody

► W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy,
♦ medale FIAP: złoty, srebrny i brązowy,
♦ medale Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia Twórców w Warszawie: złoty, srebrny i brązowy,
♦ nagrody Organizatora.