„Młodzi na start” – design

Redakcja ELLE Decoration zaprasza młodych projektantów, studentów szkół artystycznych, młodych kreatorów do 9. edycji konkursu Młodzi na Start!

Temat tegorocznej edycji to: Design XXI w.

Czym jest design przyszłości, na jakie pytania będzie odpowiadał, jakie materiały będą dla niego charakterystyczne, co będzie ważniejsze: mieć czy być, minimalizm: wybór czy konieczność.

Praca konkursowa powinna powstać w ciągu ostatnich trzech lat (praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Regulamin: https://www.elle.pl/uploads/media/default/0005/79/b419eebcbc642e02d1f66ebf4b6c471437f7d430.pdf


Nagrody

Nagroda główna: 20 000 PLN

Wystawa pokonkursowa

Publikacje