Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum X. Lubomirskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Fundacja Art Transparent zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej przyszłego Muzeum Książąt Lubomirskich.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej koncepcji scenograficznej wystawy stałej, która zostanie zrealizowana w nowym, projektowanym obecnie budynku muzealnym.

Dlatego do udziału w konkursie zapraszamy osoby i firmy, które udokumentują wykonanie koncepcji aranżacji wystawy wykorzystującej obiekty sztuki, w tym obiekty zabytkowe, udostępnionej zwiedzającym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania prac. 

Regulamin: http://arttransparent.org/wp-content/uploads/2019/12/MKL_Regulamin-konkursu.pdf


Nagrody

I Nagroda: 35 000 PLN

II Nagroda: 25 000 PLN

III Nagroda: 10 000 PLN