„Mój Gdańsk 2021” – konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest promowanie dokumentacji fotograficznej współczesnego Gdańska i wydarzeń odbywających się w danym roku. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć w dowolnych kategoriach (wszystkie zdjęcia mogą być z jednej kategorii lub różnych). Tematyka fotografii musi być związana bezpośrednio z miastem Gdańskiem – mogą obejmować m.in. jego architekturę, zmiany zachodzące w mieście, jak i wydarzenia oraz osoby z miastem związane. Zgłoszone zdjęcia muszą być wykonane w roku 2021 w mieście Gdańsku.

Kategorie konkursowe:

  • Kultura – zdjęcia dokumentujące życie kulturalne miasta oraz sztukę obecną w przestrzeni publicznej, także fotografia artystyczna
  • Gdańszczanie – portrety zarówno tych zwykłych jak i całkiem niezwyczajnych mieszkańców Gdańska
  • Wydarzenia z życia miasta – uwiecznione ważne dla miasta lub autora fotografii chwile
  • Gdańsk nieznany – zdjęcia pokazujące Gdańsk taki, jakiego nie znajdzie się w przewodniku turystycznym czy też na pocztówkach. Mniej znane dzielnice, miejsca znajdujące się poza historycznym centrum.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Gdańska.

Regulamin: https://media.muzeumgdansk.pl/komunikaty/zalacznik/2031685


Nagrody

W każdej kategorii:

I miejsce: 2 500 PLN

II miejsce: 1 500 PLN

III miejsce: 1 000 PLN