Niesamowita Maszyna

Politechnika Białostocka zaprasza do kolejnej edycji konkursu „Niesamowita Maszyna”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, kreatywnych, którym bliska jest tematyka fizyki, budowania, konstruowania, wprawiania obiektów w ruch i ciąg przyczynowo-skutkowych zdarzeń bazujących na zachodzących zjawiskach fizycznych.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu urządzenia „Niesamowita Maszyna” wg koncepcji maszyny Rube Goldberga, które po uruchomieniu, działając samodzielnie, na skutek ciągu przyczynowo-skutkowego zjawisk fizycznych doprowadza do końcowego efektu. Efekt końcowy jest dowolny. Następnie należy nakręcić krótki film (maks. do 2 minut) dokumentujący działanie Maszyny i zawierający w tytule słowa „Niesamowita Maszyna” oraz przygotować krótki opis reakcji łańcuchowej i etapów powstawania urządzenia.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczestnikami konkursu może być wyłącznie osoba lub grupa osób (zespół maksymalnie 3- osobowy) posiadające opiekuna merytorycznego – osobę pełnoletnią. Opiekun pełni funkcję nadzorującą i doradczą dla zespołu (uczestników konkursu). Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. Każdy z uczestników może być członkiem tylko jednego zespołu.

Regulamin: https://pb.edu.pl/niesamowitamaszyna/wp-content/uploads/sites/25/2020/01/Regulamin_Konkursu_Niesamowita_Maszyna.pdfNagrody

Miejsce I: 5 000 PLN oraz indywidualnie prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na Wydziale: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania, z pominięciem konkursu świadectw

Miejsce II: 2 000 PLN

Miejsce III: 1 500 PLN

Szkoła ponadpodstawowa: 1 000 PLN 

Opiekun – mentor zwycięskiej drużyny: 500 PLN