III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. B. Prusa

ZLP Gdańsk, Fundacja Kultury WOBEC oraz Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI zapraszają młodzież w wieku 13-26 lat do konkursu na opowiadanie.

Opowiadanie może być na dowolny temat.

W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie opowiadania oryginalne, wcześniej nie ogłoszone drukiem i nie publikowane na stronach internetowych, a także nie nagradzane w innych konkursach, pisane w polskim języku literackim nadesłane w wersji elektronicznej w zgodzie z określonymi warunkami technicznymi i formalnymi.

Regulamin: https://e-kreatywni.eu/images/numery/numer33/konkurs/konkursliteracji3edycja.pdf


Nagrody

Nagrody finansowe (pula 3 000 PLN)

Wyróżnienia

Publikacja