konkurs na opowiadanie

„Wspomnienia o introligatorze” – konkurs literacki

Organizatorem konkursu na najlepsze opowiadanie „Wspomnienia o introligatorze” jest Stowarzyszenie Introligatorów Polskich. Konkurs polega na napisaniu opowiadania/wspomnienia o lokalnym introligatorze, lub o takim którego autor spotkał lub u którego się…

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

Konkurs prozy artystycznej adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (jednak nie słuchaczy i studentów studiów wyższych, czy szkół policealnych). W roku 2021 jako motto tegorocznej edycji ogólnopolskiego…