„Nowa Perspektywa” – XIV Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych

Konkurs filmowy organizowany w ramach XIV Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych. Festiwal ma charakter międzynarodowy i jest konkursowym przeglądem filmowej twórczości dzieci i młodzieży – amatorskiej i niezależnej.

Tegoroczne kategorie konkursowe:

  • dokument i reportaż, 
  • wideoklip i animacja,
  • fabuła,
  • reklama firmy E. Wedel

Do Konkursu​ nie mogą ​zostać zgłoszone filmy:

●  osób, które w momencie zakończenia produkcji filmu ukończyły 18 rok życia,

●  zrealizowane przed 1 stycznia 2019,

●  trwające ponad 30 minut (chyba, że Organizator dopuści film w drodze wyjątku).

Regulamin: http://www.ffm.org.pl/images/pdf/XIV-PFFM-2021.pdf


Nagrody

Nagrody regulaminowe
Nagrody pieniężne lub rzeczowe