KREDKI – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w Konkursie plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „Kredki”.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski i regionów pogranicza; kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki.

Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:

  • I kat. 7-9 lat
  • II kat. 10-12 lat
  • III kat. 13-15 lat

Temat: dowolny. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia: https://www.rckp.krosno.pl/web/uploads/temp/strony/strona_39/text/RCKP%20Konkurs%20Kredki%202021%20regulamin%20i%20oświadczenia_1.pdf


Nagrody

Nagrody w każdej kategorii wiekowej
Wystawa