„Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?” – konkurs FUTUWAWA

Konkurs FUTUWAWA organizowany przez Fundację Puszka i m.st. Warszawa poszukuje wizjonerskich pomysłów na przyszłość. Tym razem osadza je w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”.

Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zapraszamy profesjonalistów, amatorów, młodzież i najmłodszych (w kategorii FUTUWAWKA). Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Interesują nas różne dziedziny, od antropologii, socjologii, ekologii i ekonomii, przez sztukę, filozofię i futurologię, po architekturę i urbanistykę. Pomysły oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego można je nadsyłać w różnych mediach.

Regulamin: https://mieszkamy.futuwawa.pl/regulamin


Nagrody

Pula nagród: 15 000 PLN
Nagrody rzeczowe
Tablet graficzny w kategorii FUTUWAWKA
Wystawa