Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna – konkurs muzyczny

XV edycja Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej – konkursu muzycznego.

Zapraszamy do udziału w imprezie solistów, zespoły wokalne, zespoły muzyczne, zespoły familijne, grupy artystyczne prezentujące różne formy wokalno-taneczne, a także zespoły integracyjne, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, szkół specjalnych, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego, stowarzyszeń i fundacji, organizacji senioralnych, etc.

Wpisowe: 20 PLN.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Szczegóły: https://www.moksir.chrzanow.pl/wydarzenie/chrzanowska-lokomotywa-artystyczna-2020/