„Nowe Centrum Hajnówki” – konkurs urbanistyczno – architektoniczny

Studialny, jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję Nowego Centrum Hajnówki.

Wyniki konkursu będą stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości obszaru opracowania i posłużą do ustalenia założeń nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konkurs skierowany jest do osób z wykształceniem architektonicznym, urbanistycznym lub w zakresie architektury krajobrazu.

Organizatorem konkursu jest Miasto Hajnówka.

Informacje i materiały dostępne są na stronie internetowej konkursu (www.konkurs-hajnowka.com).


Nagrody

Pula nagród: 50 000 PLN