„Nowe Dzienniki Gwiazdkowe” – konkurs literacki

Na łamach czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” ogłoszony został konkurs literacki „Nowe Dzienniki Gwiazdowe” na teksty inspirowane polskimi badaniami naukowymi. Tytuł konkursu nawiązuje do twórczości Stanisława Lema, najsłynniejszego polskiego pisarza science-fiction. Obecnie trwa Rok Lema 2021.

Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie własnego tekstu literackiego w języku polskim, pisanego prozą, zaliczającego się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction). Tekst powinien nawiązywać do tematyki badań naukowych w dziedzinie astronomii prowadzonych obecnie przez polskich naukowców lub na polskich uczelniach, o których informacje zostały opublikowane na łamach jednego z mediów powiązanych z Polskim Towarzystwem Astronomicznym: dwumiesięcznik „Urania – Postępy Astronomii”, portal internetowy www.urania.edu.pl, serial naukowy „Astronarium”, materiały z youtubowego kanału „Urania TV” oraz wykłady „Astronomia w Twoim domu”.

Tekst konkursowy ma mieć objętość między 5 000, a 15 000 znaków ze spacjami.

Organizatorem konkursu „Nowe Dzienniki Gwiazdowe” jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).

Strona konkursu z regulaminem: https://www.urania.edu.pl/konkursy/nowe-dzienniki-gwiazdowe


Nagrody

Wśród nagród: publikacja najlepszych tekstów na łamach dwumiesięcznika „Urania” oraz portalu www.urania.edu.pl, a także honoraria autorskie.