Nowe Życie Pomiędzy Estakadami

Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie.

Głównym celem konkursu jest pozyskanie wielu koncepcji i pomysłów na kształtowanie centrum Krakowa, które będą pomocne w wyznaczeniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju oraz prowadzeniu dialogu i konsultacji społecznych. Zamawiający oczekuje współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych technologicznych i ekologicznych najwyższej jakości, zaprojektowanych ze szczególnym uszanowaniem kontekstu przestrzennego.

Terminy:
pytania do regulaminu konkursu – do 29 maja 2018
wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 12 czerwca 2018
składanie prac konkursowych w I etapie – do 31 lipca 2018

Regulamin i informacje:
www.sarp.krakow.pl


Nagrody

I nagroda – 70 000 zł
II nagroda – 50 000 zł
III nagroda – 35 000 zł