Nowy Dokument Tekstowy – literatura

Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  • liryka –  premierowe zbiory maksymalnie pięćdziesięciu wierszy
  • epika – zbiory opowiadań lub powieści nieprzekraczające 360 000 znaków ze spacjami

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy.

Organizatorem Konkursu jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie.

Regulamin: https://instytutliteratury.eu/wp-content/uploads/2021/01/RegulaminNDT3.pdf


Nagrody

Nagrody główne: 5 000 PLN w każdej kategorii
Wyróżnienia: 3 000 PLN w każdej kategorii
Publikacja