XII Biennale Grafiki Studenckiej „Przeciwciała”

W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2019 i 2020 roku. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej (z wyjątkiem prac powstałych po dyplomie!).

Hasło „Przeciwciała” odnosi się do roli krytycznej sztuki zaangażowanej w codzienność. Przywołuje również zjawisko biopolityki, polegające na łączeniu relacji politycznych, ekonomicznych, filozoficznych z organizacją społeczną, w tym ochroną zdrowia i środowiska. XII edycja Biennale nawiązuje także w pośredni sposób do twórczości Magdaleny Abakanowicz, artystki poruszającej często w swoich realizacjach problematyką masowości i alienacji w kulturze.

Organizatorem Konkursu jest Katedra Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Regulamin: https://bgs.uap.edu.pl/docs/REGULAMIN-12.-BGS-POZNAN-2021.docx.pdf


Nagrody

Pula nagród: 10 000 PLN