Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM

Na 7. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM zapraszają Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławska Fundacja Filmowa. 

Filmy można zgłaszać do czterech festiwalowych konkursów:

  • „Okiem Młodych” – fabuła
  • „Okiem Młodych” – dokument
  • „Okiem Młodych” – animacja
  • Konkurs Amatorski „Okiem Młodych”

Konkurs fabularny, dokumentalny oraz animacji przeznaczony jest dla twórców do 35. roku życia, konkurs amatorski zaś dla reżyserów do 21. roku życia.

W konkursie mogą brać udział filmy powstałe po 1 stycznia 2019 (w kategoriach: dokument, animacja, fabuła) i po 1 stycznia 2018 (kategoria: konkurs amatorski).

Długość filmów: do 30 minut.

Strona Festiwalu: http://spektrumfestiwal.pl/zglos-swoj-film-call-for-films/


Nagrody

Statuetki dla zwycięzców (wszystkie kategorie)
Nagrody pieniężne (kategorie: fabuła, dokument, animacja)