Obiektywnie Śląskie

Obiektywnie śląskie, konkurs na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku; X edycja.

Motyw przewodni: Śląska Dusza.

Hasło przewodnie można interpretować dowolnie. Liczymy na zaskoczenia ze strony uczestników konkursu i nietuzinkowe podejście do tematu (…) Zależy nam na prezentacji całego województwa śląskiego poczynając od Beskidów poprzez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Zagłębie aż po Częstochowę.

Uczestnicy konkursu dla wyrażenia tematu mogą posłużyć się :

  • Fotoreportażem: składającym się z od 3-7 zdjęć
  • Fotokastem:  maks. 2 min
  • Filmem: maks. 2 min

Celem konkursu jest zaprezentowanie w obiektywie, w  ciekawy i oryginalny sposób, tego co „śląskie” – śląskiej kultury, tradycji, różnorodności wartości,  a także tego, co dopiero powstaje i inspiruje mieszkańców tego województwa.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby również spoza województwa śląskiego.

Regulamin: http://obiektywnieslaskie.pl/regulamin/


Nagrody

Nagrody rzeczowe + wystawa