XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Organizatorami Konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

W Konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas XIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1aN4CLnwYEgw7r0FgCLISoV8iohmuwduU/view


Nagrody

Nagroda główna: wydanie zbioru wierszy i gratyfikacja finansowa dla laureata i nominowanych