Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Jaki Jest Twój Biegun?” – Life Plan

Fundacja Marka Kamińskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Jaki Jest Twój Biegun?” realizowanym w ramach programu stypendialnego Life Plan.

Life Plan to rozwojowy program mentorski adresowany do młodzieży w trudnej sytuacji życiowej (m.in. osób pochodzących z domów dziecka, ubogich rodzin lub niepełnosprawnych). Celem projektu jest objęcie programem stypendialnym 50-osobowej grupy uczestników wieku 12-16 lat.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę artystyczną na temat „Jaki jest Twój Biegun?” w formie pracy pisemnej, prezentacji elektronicznej, bilboardu/ plakatu/ kolażu z opisem, filmu, piosenki, wiersza etc.

Life Plan 2018
Celem Life Planu na 2018 rok jest objęcie wsparciem 50 uczestników w wieku 12-16 lat, którzy w czasie 8 miesięcy poznają metodę Biegun, nauczą się korzystać z narzędzi pomagających im realizować cel. W czasie całego procesu sformułują swój cel i będę go realizować. W trakcie programu będą mieli szansę zbudować poczucie własnej wartości oraz postawę zdobywcy. Uczestnicy wypracują nowe kompetencje, które realnie pozwolą im kształtować swoje życie i podejmować decyzje.

Termin nadsyłania prac:
do 30 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
http://kaminski.pl/zgloszenia-do-programu-life-plan/

Kontakt:
Maria Gołąbek – koordynatorka programu Life Plan
email: maria.golabek@kaminski.pl
Tel.: 608 060 412


Nagrody

udział w programie stypendialnym dla 50 uczestników
/8-modułowy plan spotkań w postaci Warsztatów Rozwoju Kompetencji/
wartość programu dla jednej osoby – 10 000 zł