Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny im. Leszka Dutki

Organizatorami pierwszej edycji ceramicznych zmagań są Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków i Muzeum Miasta Jaworzna. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, w tym wychowanków ośrodków kultury i pracowni ceramiki z całej Polski. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe w każdej z kategorii głównych.

Ponieważ sam patron naszego konkursu był umysłem renesansu i parał się wieloma dziedzinami sztuk pięknych, pozwalamy sobie na drobną fantazję dzieląc konkurs na dwie kategorie: Ceramika artystyczna-rzeźba lub ceramika użytkowa – naczynia.

Materiałem dominującym ma być glina utrwalona w wysokiej temperaturze ponad 1000 C. Podczas realizacji prac użytkowych powinny one spełniać swoją funkcję i należy je pokryć glazurą przeznaczoną do celów spożywczych. Dopuszcza się pozostałe materiały tj, tkanina, kamień, drewno, szkło. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pacę w dowolnie wybranej przez siebie kategorii. Każda placówka może zgłosić do udziału maksymalnie pięć prac. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zgłoszenia na konkurs przez: szkoły, placówki pozaszkolne, domy kultury.

Regulamin: http://www.muzeum.jaw.pl/mmj/wp-content/uploads/2023/09/konkurs-ceramiczny-Leszka-Dutki-regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody pieniężne