Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny POLSKA-KONTEKSTY

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego temat należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski.

Zgłaszane do konkursu zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego między 1 stycznia 2018 a 31 grudnia 2019.

Wpisowe za udział: 30 PLN.

Regulamin: http://www.ckis.konin.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-polska-konteksty/


Nagrody

Nagrody rzeczowe i finansowe (łączna wartość nagród co najmniej 6 000 PLN)