XXXIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dziecko i jego świat”

Konkurs jest przeznaczony  dla dzieci i młodzieży fotografującej, zrzeszonej w placówkach oświatowych i wychowawczych i pracujących niezależnie.

Obowiązują dwie kategorie wiekowe: do lat 15, do lat 24.

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

Opłata za uczestnictwo w konkursie: 20 PLN.

Regulamin: http://palac.bydgoszcz.pl/images/regulaminy_2019_2020/dziecko.pdf


Nagrody

Nagrody, nagrody specjalne, wyróżnienia