Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do 38 edycji Konkursu Literackiego i. Mieczysława Stryjewskiego. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział autorzy niezrzeszeni i członkowie organizacji twórczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix jednej z czterech ostatnich edycji konkursu.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie lub esej – do 10 stron maszynopisu.

Regulamin: https://www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/38-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego-w-leborku/


Nagrody

Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego
Trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy
Nagrody specjalne:
– Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności
– Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
– Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza