Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Ekfrazę

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza Kulisiewicza jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Konkurs wpisuje się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu i jest finansowany przez Miasto Kalisz.

Konkurs skierowany jest do twórców między 16 a 35 rokiem życia.

Na Konkurs należy nadesłać wiersz-ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza Kulisiewicza. Przy wierszu należy dopisać tytuł pracy artysty, która była inspiracją.

Na Konkurs mogą zostać nadesłane wiersze napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.

Regulamin: http://lyzkamleka.poezja-art.eu/wp-content/uploads/2019/05/konkurs-na-ekfrazę.jpg


Nagrody

Pula nagród: 5 000 PLN