„Śladami Legend Pogórza” – ogólnopolski konkurs plastyczny

Ogólnopolski, przeznaczony dla nieprofesjonalistów, konkurs plastyczny na wykonanie grafiki do gry planszowej promującej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej pt. „Śladami Legend Pogórza”.

Do Konkursu zgłaszać można prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną, którą można duplikować poprzez nadruk drukarski.

Uczestnik konkursu ma za zadanie przygotować projekt planszy do gry oraz projekt 4 rodzajów kart zadaniowych (po jednej dla każdej z podanych legend). Karty są dwustronne, więc uczestnik powinien zaprojektować awers, na którym będzie się znajdować treść zadania do wykonania przez gracza (zostanie przygotowana przez Organizatora konkursu) oraz rewers nawiązujący do treści legendy. Na rewersie powinno znajdować się miejsce gdzie będzie znajdował się numer od 1 – 20 (kart zadań łącznie będzie 80 szt. po 20 szt. dla jednej legendy).

Regulamin: http://www.krosno.pl/gfx/krosnoum/userfiles/files/etnocentrum/regulamin.pdf


Nagrody

Trzydniowy pobyt w Krośnie dla max 5 osób + nagrody rzeczowe