Ogólnopolski Konkurs „Szeroki CON-TEKST” dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku ogłasza Ogólnopolski Konkurs „Szeroki CON-TEKST” na opowiadanie, film lub zdjęcie inspirowane życiem i/lub twórczością Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Konkurs zostaje ogłoszony w celu propagowania osoby i twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców (miejsca 1-3) w 3 kategoriach: opowiadanie (tekst), opowiadanie filmowe (film), opowiadanie fotograficzne (zdjęcie). Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczniem szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce.

Utwory należy przesłać w formie cyfrowej na adres e-mail: konkursy.wbpg@gmail.com  lub dostarczyć do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Dział Promocji Literatury, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, do 31 sierpnia 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM. Do przesyłanego utworu należy dołączyć OŚWIADCZENIE (formularz zgłoszenia), który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. W przypadku uczestników, którzy w dacie zgłoszenia do udziału w konkursie nie ukończyli 18 roku życia, oświadczenie powinno być sporządzone i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec września 2017 r.

 


Nagrody

W trzech kategoriach nagrody obejmują pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrodami w Konkursie będą:

  • I miejsce: tablet lub ipad.
  • II miejsce: czytnik e-booków Kindle.
  • III miejsce: smartwatch.