OP_Young | Otwarty nabór na realizacje artystyczne

OP_Young, najnowszy projekt realizowany przez Fundację OP ENHEIM. Otwarty konkurs na realizacje artystyczne skierowany do wszystkich artystek i artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia i związani są z obszarem Dolnego Śląska.

Powstał z potrzeby wsparcia lokalnego środowiska artystycznego w dobie pandemii COVID-19. Reagując na niełatwą sytuację artystek i artystów, postanowiliśmy stworzyć program, który nie opiera się wyłącznie na pomocy finansowej, ale który poprzez swoją rozbudowaną formułę, ma szansę wpłynąć na ożywienie wrocławskiej sceny artystycznej oraz włączyć przedstawicielki i przedstawicieli młodego pokolenia w obszar dyskusji krytycznej i artystycznej.

Strona konkursu: http://www.openheim.org/pl/aktualnosci/op-young-otwarty-nabor-na-realizacje-artystyczne


Nagrody

Prezentacja indywidualna w siedzibie OP ENHEIM i na platformie online wraz z pełnym opracowaniem kuratorskim;
Honorarium autorskie w wysokości 1 000 PLN;
Indywidualna ścieżka mentorska;
Możliwość otrzymania nagrody specjalnej – sprzedaży pracy do kolekcji OP ENHEIM.