Konkurs na projekt obiektu lub działania artystycznego

Celem konkursu jest wyłonienie projektu obiektu lub działania artystycznego poruszającego ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będącego komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszącego się do nich.

Preferujemy projekty zakładające współpracę z lokalną społecznością bądź grupą społeczną, wpisujące się w krajobraz kulturowy miejsca realizacji. Poszukujemy projektów, które będą łączyły cechy artystyczne z użytkowymi i mogą służyć rozwiązaniu jakiegoś zdiagnozowanego i wskazanego problemu.

Miejscem realizacji pracy jest miasto Lublin. Preferowana lokalizacja pracy to obszary nieposiadające trwałego dostępu do kultury, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, w tym grupy osób. Każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość prac.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY.

Regulamin: http://ck.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konkurs-na-obiekt-artystyczny-Regulamin.pdf


Nagrody

Pula nagród: 10 000 PLN.
(Organizator zakłada przyznanie I Nagrody w wysokości 5 000 PLN oraz dwóch wyróżnień po 2 500 PLN).