OPEN CALL: Dotyk Sztuki / Touch of Art

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w otwartym naborze do projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art.

Projekt ten skierowany jest do profesjonalnych artystów, będących absolwentami polskich uczelni artystycznych bądź kierunków artystycznych.

Celem projektu jest wyłonienie prac plastycznych, których percepcja możliwa będzie bez udziału zmysłu wzroku lub zmysł ten nie będzie determinował ich odbioru. Podstawowym narzędziem odbioru prac powinien być dotyk, przy ewentualnym udziale innych zmysłów (węch, słuch). Projekt ma w swoim założeniu przybliżyć dostęp do kultury osobom niewidomym, osobom o ograniczonej percepcji wzrokowej i z niepełnosprawnościami wzroku oraz poszerzenie percepcji odbiorców widzących.

Projekt zakłada prezentację prac w dwuletnim cyklu wystawienniczym w Polsce w galeriach, muzeach i innych ośrodkach kulturalnych i edukacyjnych. Organizator przewiduje także organizację wystaw poza granicami kraju.

Aby wziąć udział w otwartym naborze do Projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art, należy do 31 marca 2023 roku do godziny 23.59 przesłać zgłoszenie na adres mailowy organizatora: touch.of.art@mail.umcs.pl.

www.facebook.com/DotykSztuki.TouchOfArt

Regulamin: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0215/141832-000-regulamin-dotyk-sztuki-1.pdf


Nagrody

W regulaminie