OPEN CALL na działania ARTystyczne ze Spółdzielnią Kultury

Co myślisz kiedy słyszysz słowo “wspólnota”? Czym jest dzielenie się? Jaki rodzaj więzi i relacji tworzy? Czy to, że zaczniemy się dzielić może trwałe wpłynąć na nasze nawyki konsumenckie, a w końcu klimat?

Spółdzielnia Kultury i Fundacja Splot Społeczny otwierają nabór na projekty artystyczne, animacyjne bądź kreatywne wokół koncepcji budowania wspólnoty poprzez dzielenie się. Zaproponowane działanie lub obiekt zostaną zrealizowane jeszcze w 2019 w wybranej przestrzeni publicznej Warszawy albo przestrzeni wirtualnej.

Grupa twórców i twórczyń zaproszonych do udziału w open call jest szeroka. Swoje zgłoszenia mogą przesyłać artystyści i artystki (w tym studenci ASP), aktywistki i aktywiści, animatorki i animatorzy kultury, performerzy i performerki, edukatorzy i edukatorki, a także osoby związane z branżą kreatywną i designem.

Budżet zaproponowanych projektów nie powinien przekroczyć 4000 zł. Termin realizacji: 2 grudnia 2019 – 22 grudnia 2019.

OPEN CALL i nabór towarzyszy kampanii promującej Spółdzielnię Kultury, która jest połączeniem wartości i wyobrażeń związanych z ideą dzielenia się, ale i odpowiedzialnego korzystania z zasobów. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Regulamin: https://docdro.id/K3gfPWh


Nagrody

Honorarium do 2 000 PLN