Fotofestiwal Open Call 2020

Fotofestiwal – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi ogłasza nabór projektów w ramach Fotofestiwal Open Call 2020! Formuła konkursu jest otwarta i nie zakłada ograniczeń tematycznych, wiekowych ani geograficznych.

Poszukujemy artystów o wyjątkowych osobowościach i projektów prezentujących odważne wizje. Nabór zgłoszeń jest otwarty – bez ograniczeń tematycznych, wiekowych czy geograficznych. Do Jury zapraszamy specjalistów z najważniejszych na świecie mediów i instytucji fotograficznych. Spośród nadesłanych projektów Jury wybierze sześć, które, we współpracy z kuratorami Fotofestiwalu, zostaną zaprezentowane podczas nadchodzącej edycji.

Fotofestiwal 2020 odbędzie się w Łodzi, między 4 a 21 czerwca.

Strona Organizatora: http://fotofestiwal.com/2019/open-call/#o-naborze
Nagrody

Nagrody dla twórców projektów wybranych do pierwszej szóstki:

  • wystawa podczas Fotofestiwalu 2020
  • budżet na produkcję (i pełne wsparcie techniczne): 450€
  • honorarium artystyczne: 400€
  • zakwaterowanie na główny weekend festiwalu (4-7 czerwca, 3 noce)
  • zwrot kosztów podróży do 200€
  • promocja przed i po Festiwalu