ShowOFF 2020 – konkurs fotograficzny

Sekcja ShowOFF odbywa się w ramach festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2020.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami ShowOFF mogą być osoby fizyczne, które dokonają zgłoszenia i które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami mogą być także grupy artystyczne. Uczestnikiem może być jedynie debiutant (tj. artysta, który nie zorganizował wystawy indywidualnej w znaczącym ośrodku opiniotwórczym tj. muzeum, galerii sztuki reprezentującej artystów i aktywnie promującej artystów, nie zdobył żadnej specjalnej nagrody w ramach festiwalu ani innego wydarzenia fotograficznego). 

Opłata za uczestnictwo wynosi 15 euro w wypadku zgłoszenia jednego Projektu, bądź 25 euro w wypadku zgłoszenia dwóch Projektów.

Regulamin: https://photomonth.com/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-ShowOFF-2020_PL.pdf


Nagrody

Udział w wystawie

Pokrycie kosztów produkcji Prezentacji lub wypożyczenia sprzętu niezbędnego do pokazania Prezentacji