Otwarty konkurs na projekt ławeczki Reymonta

Miasto Radomsko ogłasza otwarty konkurs ph. „Ławeczka Reymonta na Reymonta”, który ma na celu wyłonienie projektu na ławeczkę upamiętniającą Władysława Stanisława Reymonta. Zostanie ona zamontowana w przyszłym roku na chodniku przy przebudowanej ul. Reymonta w Radomsku.

Głównymi założeniami konkursu są: upamiętnienie postaci wybitnego pisarza W.S. Reymonta i jego twórczości, uatrakcyjnienie wyglądu ul. Reymonta w Radomsku i zachęcenie do współtworzenia przestrzeni miejskiej.

Projekty ławeczki można przesyłać do 26 stycznia 2018 r. Spośród nadesłanych projektów Jury konkursu wyłoni nie więcej niż 5, które spełnią kryteria określone w regulaminie.

Jednak decydujący głos będzie należał do mieszkańców Radomska, którzy w lutym w głosowaniu wybiorą najlepszy projekt.

Zachęcamy do udziału w konkursie.


Nagrody

1. Laureat konkursu na projekt ławeczki, wybrany przez mieszkańców miasta, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł brutto.

2.Pozostali finaliści otrzymają zestawy gadżetów miejskich.

3. Organizator zobowązuje się do wykonania ławeczki wybranej przez mieszkańców i zamontowania jej we wskazanym w Regulaminie miejscu.