„Płockie Łowy” – konkurs literacki

Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai zaprasza do udziału w 11. edycji konkursu literackiego.

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Płockie łowy”. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

Opowiadanie konkursowe nie może być publikowane wcześniej w jakiejkolwiek formie, musi zawierać motywy fantastyczne i nawiązywać do podanego tematu, a długość tekstu to maksymalnie 25 tysięcy znaków ze spacjami, czyli 14 stron maszynopisu. 

Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.

Strona organizatora: http://www.elgacon.pl/Konkursy


Nagrody

Nagrody rzeczowe

Publikacja