XXIX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących, a tematyka prac jest dowolna.

Wpisowe: 30 PLN

Regulamin: https://dkzary.pl/xxix-krajowy-salon-fotografii-artystycznej-zary-2019/#more-45734


Nagrody

Grand Prix: 2 100 PLN oraz Złoty Medal Fotoklubu RP

I nagroda: 1 200 PLN oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP

II nagroda: 900 PLN oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP

III nagroda: 600 PLN

Dwa wyróżnienia po 300 PLN