PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa

19. edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”.  

Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości.

Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy- zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.

Prace konkursowe należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy (tu link KARTA ZGŁOSZENIA (google.com)) bądź na adres e-mail kontakt@muzeumbialoruskie.pl, (wysyłając e-mailem należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 i wysłać w formie skanu).

Organizatorem jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Regulamin dostępny w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.plwww.hajnowka.pl.


Nagrody

I, II i III nagroda
Wyróżnienia
Wystawa