„Pokaż się” – fotografia

Fundacja 2.8, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii, zaprasza do nadsyłania projektów wystaw w ramach otwartego konkursu „Pokaż się”.

Konkurs „Pokaż się” skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców zajmujących się fotografią. Nadesłane propozycje – gotowe lub na ukończeniu projekty wystawy – muszą wiązać się z hasłem przewodnim 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii jakim jest „Czas utrwalony”.

Organizatorzy są otwarci na technikę i formę zaproponowanych wystaw. W sekcji „Pokaż się” mogą brać udział wyłącznie artyści mieszkający lub studiujący na terenie Polski, którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

Formularz zgłoszenia: https://offoto.pl/2019/05/06/9-pokaz-sie/Nagrody

Pieniężna: 1 500 PLN 

Możliwość prezentacji wystawy w ramach Festiwalu