Konkurs na album komiksowy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłasza ogólnopolski konkurs na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego album komiksowego poświęconego Zaślubinom Polski z Morzem – 10 lutego 1920 roku, generał Józef Haller wrzucając pierścień do Zatoki Puckiej symbolicznie przywrócił Polsce dostęp do Bałtyku.

Komiks powinien odnosić się do wydarzeń mających miejsce na Pomorzu Gdańskim w okresie od listopada 1918 r. do 10 lutego 1920. 

Sugeruje się zaczerpnięcie wątków dotyczących działań organizacji polskiego ruchu niepodległościowego na ziemiach zaboru pruskiego zmierzających do odrodzenia państwowości polskiej i uzyskania przez Polskę dostępu do morza. Należy podkreślić specyfikę pomorskiej drogi do Niepodległości i strategicznego znaczenia ziem u ujścia Wisły jako potencjalnego „okna na świat” dla Polski oraz znaczenie aktu Zaślubin Polski z morzem. Warto podkreślić aktywność rodzimej ludności polskiej Pomorza (Kaszub, Kociewia, Powiśla) w tych procesach.

Regulamin: http://www.wbpg.org.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019_15_Zał_1_do_Zarz_0.pdf


Nagrody

Nagroda: 8 000 PLN (tym 4 000 PLN za rysunek i 4 000 PLN za scenariusz)